Färre nya kunderför Europolitan

Analys av telekomoperatörerna