1999 Böcker

1998 Dataspel

1997 Tamagotchi

1996 Internetpaket

1995 CD-skivor

1994 Bärbar telefon

1993 Parfym

1992 TV-spelet

1991 Woken

1990 Woken

1989 Videokameran

1988 Bakmaskinen