Det här får rektorn göra:

 Anställa lärare och ta in vikarier.

  Bestämma hur stora klasserna ska vara.

  Ändra i scheman.

  Beordra lärare att ta extra lektioner.

  Besluta om inköp av allt från gungställningar till läromedel.

  Besluta om besparingar i skolan.

 

Det här får rektorn inte göra:

  Avskeda lärare. Rektor kontaktar skolkontoret som fattar beslut om avskedande.

  Bestämma lärarnas löner.

Lönesättningen sker centralt hos kommunen.