Är ”Lyssna till ditt hjärta” ett plagiat?

Ja  

Nej  

Se resultat