Slovensk filosof

Tidigare publicerad i Süddeutsche Zeitung

Översättning: Mats Deland