Göran Persson bryter mot Erlander-Palmelinjen i Mellanösternpolitiken. Linjen, som lagts fast i partikongress och riksdag, innebär ett stöd till alla fredssträvanden – men också ett fördömande av Israels ständiga brott mot folkrätten och den får inte ändras av en enda person, skriver Sten Andersson.