Psykiska tecken:

Svårt att sova.

Aggressivt beteende.

Nedstämdhet.

Allmän oro. Ångest.

Tappar lust för allt.

Koncentrationssvårigheter.

Trött mitt på dagen.

Förändrat beteende.

Förlorad sexlust.

Svårt att bli sexuellt tillfredsställd.

Kroppsliga tecken:

Huvudvärk.

Flimmer för ögonen.

Spända käkar.

Torr och varm i munnen. Svårt att svälja.

Spänd i nacke och axlar.

Tryck över bröstet.

Mag- och tarmbesvär.

Ont i ryggen.

Spänningar och krypningar i benen.