Depressioner

Kommentar: Motion anses vara en effektiv medicin mot lindrigare depressioner. En lugn gång- och löprunda kan vara "helande".

 

Cancer

Kommentar: Studier har kunnat visat att den fysisiskt aktiva befolkningen löper mindre risk för att drabbas av flera kroniska sjukdomstillstånd, exempelvis tjocktarmscancer.

 

Benskörhet

Kommentar: En studie gjord av ortopeden Martin Sundberg vid Lunds Universitet, där 280 elever mellan 12 och 16 år undersöktes, visade att pojkars benmassa stärktes något vid 40 minuters daglig idrott, medan flickor inte påverkades alls. Slutsats? För att förebygga framtida problem måste insatserna ske före 12-13 års ålder.

 

Fetma

Kommentar: Ett allt mer stillasittande samhälle har lett till att var fjärde 10-åring i Sverige i dag bedöms som överviktig, visar en studie gjord av Rikscentrum.

 

Hjärt- och kärlsjukdomar

Kommentar: En fysisk aktiv människa minskar risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, konstaterar en rad fysiologer och läkare. Träning leder bland annat till blodtryckssänkning och förbättrade blodfettmönster.

 

Diabetes

Kommentar: Minskad fysisk aktivitet innebär även minskad insulinkänslighet och större risk för diabetes.

 

Skador på rörelseorganen

Kommentar: Fysiskt inaktiva barn och ungdomar blir mindre motståndskraftiga mot plötslig kraftig belastning och har lättare att drabbas av förslitningsskador i exempelvis nacke, skuldra, knä, höft, hand eller arm.