Hit kan du vända dig om du behöver stöd och hjälp:

  Kvinnors nätverk, tel: 08-646 10 70, eller mejla under kontakt på: www.kvinnonet.org.

Nätverket är rikstäckande.

  Kriscentrum för kvinnor eller motsvarande verksamhet i din kommun eller närmaste större kommun.

 Rädda Barnens Krismottagning 08/698 90 19, mejla flicka@rb.se

Några telefonnummer:

  Nationell jourtelefon på 20 språk för kvinnor med invandrarbakgrund. Tel. 020-52 10 10. (kostar 1 markering)

  Rikskvinnocentrum, Uppsala Tel: 018-611 40 00, dygnet runt

Kriscentrum för kvinnor:

  Stockholm: 08-429 99 40

  Göteborg. Tel: 031-24 68 08

  Lund. Tel: 046- 35 50 71