Trots att det går att hitta hivvirus i munnen på en smittad person finns inga fall av smitta via munnen dokumenterade. Forskarna tror att det kan bero på:

 Enzymet SLPI som finns i saliven. SLPI blockerar inte själva viruset utan binder det istället till de blodceller som är inkörsporten för sjukdomen. Man hoppas nu att kunna utveckla SLPI till en medicin mot aids.

 Att viruset klumpas ihop med hudceller, små blod-rester och annat som finns i saliven och därmed oskadliggörs och skickas ut den naturliga vägen.