1. Vatten

Saliv består till 99,5% av vatten.

2. Bikarbonat

Hjälper till att bibehålla salivens pH-värde över 5,5. Om pH understiger 5,5 utsöndras kalcium och fosfatjoner ur emaljen och du får ett hål.

3. Muciner

Salivens glykoproteiner och själva smörjmedlet. Består av kolhydrater och proteiner. De skyddar slemhinnorna och motverkar uttorkning genom att binda vatten.

4. Lysozym

Ett enzym som motverkar bakterier genom att påverka bakteriernas cellväggar och skada dem.

5. Laktoferrin

Binder järn och minskar då tillgången av joner som är livsviktigt för bakterierna.

6. Amylas

Ett enzym som påbörjar matsmältningen genom nedbrytning av kolhydrater.

7. Histidinrika proteiner

Motverkar svamp och bakterier.

8. Sekretoriska immunglobuliner

Stora proteiner som bildas mot bakterierna vi möter i vår omgivning, till exempel streptokocker.