Trafikplats Fredhäll

 

Etapp 1, 28 feb–3 juni

Ett södergående fält leds över till norrgående körfält. Trafik mot Gröndal måste välja något av de två högra körfälten.

Etapp 2 och 3, 4 juni–31 okt

Ett södergående fält leds över till norrgående körfält. Trafiken mot Essingeöarna och Gröndal måste välja det högra körfältet.

 

Fredhällsbron

 

Etapp 1, 28 feb–3 juni

Kantbalksreparationer och omisolering. Ett södergående körfält leds över till norrgående körfält.

Etapp 2 och 3, 4 juni–31 okt

Omisolering. Ett södergående fält leds över till norrgående körfält.

 

Essingebron

 

Etapp 1, 28 feb–3 juni

Kantbalksreparationer och omisolering. Ett södergående körfält leds över till norrgående körfält. Avfarten mot Essingeöarna avstängd.

Etapp 2, 4 juni–12 aug

Omisolering och utbyte av fog. Ett södergående fält leds över till norrgående körfält. Avfarten mot Essingeöarna öppnas.

Etapp 3, 13 aug–31 okt

Omisolering och utbyte av fog. Ett södergående fält leds över till norrgående körfält.

 

Gröndalsbron

 

Etapp 1, 28 feb–3 juni

Kantbalksreparationer och omisolering. Ett södergående körfält leds över till norrgående körfält. Avfarten mot Essingeöarna avstängd. Påfarten från Essingeöarna öppen. Efter Gröndalsbron leds det södergående körfältet tillbaka till ordinarie sida.

Etapp 2 och 3, 4 juni–31 okt

Omisolering. Ett södergående fält leds över till norrgående körfält. Efter Gröndalsbron leds det södergående körfältet tillbaka till ordinarie sida.

 

Trafikplats Nyboda

 

Etapp 1, 28 feb–3 juni

Kantbalksreparationer. Körfälten förskjuts i båda riktningarna åt höger.

Etapp 2, 4 juni–12 aug

Omisolering av bron. Körfälten förskjuts i båda riktningarna åt vänster. Påfarten från Västberga allé stängs av.

 

Trafikplats Lindhagensgatan & Fredhäll

 

Etapp 1 och 2, 28 feb-12 aug

Kantbalksreparationer på fem stycken gång- och cykeltunnlar.

 

E 18/E 20 roslagsvägen

 

  Bro över Bergiusvägen, kantbalksreparationer och omisolering, 15 april–18 oktober.

  Bro över lokalväg vid Frescati, kantbalksreparationer och omisolering, 24 juni–30 augusti.