Bo Lindblom

HÖJD ÖVER VARJE MISSTANKE - Alcalá-affären sedd från

ett annat håll

Haimdagars förlag

 

Anita Jekander

KARTAN OCH VERKLIGHETEN

- Om Alcalá-affären, dess påståenden, lögner, svek och följderWahlström och Widstrand