Ön som imponerar Møn är en dansk idyll - bara tolv mil från Köpenhamn