Bimbo: Intellektuellt lågpresterande samboendepar (ev. ljushåriga) (Pamela Andersson och Tommy Lee)

Dumbo: Par som borde flytta isär men som är för dumma för att inse det

Fäbo: Mindre omtyckt hushåll av varierande storlek (Familjen

Osbourne)

Garbo: Hushåll med ensamstående, synnerligen ljusskygg äldre

kvinna (ex: Greta, naturligtvis)

Hambo: Yngre individ som bor ihop med sin hamster

Jumbo: En ung korpulent, socialt

mindre välanpassad mammas

pojke som längtar åter till ett

tidigare mamboliv

Sjöbo: Hushåll med starkt främlingsfientliga åsikter och med noggrann kontroll på vem som kommer över tröskeln

Smygbo: Hyresgäst som bor

utan hyreskontrakt - i (minst)

andra hand

Bilbo: Par som inte ens har en husvagn att bo i

Vedbo: Utslängd man på landet

Zambo: Sambor som vill avvika från Svensson