Lambo: Par som har ett mycket lamt förhållande

Limbo: Par som lever som

klistrade vid varandra (David

Beckham och Posh Spice)

Ormbo: Ständigt omslingrat par

Rambo: Par som har mycket

fasta ramar för sitt förhållande

Getingbo: Grälsjukt för att inte säga stingsligt par (Bill och Hillary Clinton)