Ett test för att kontrollera balansen av mineraler i kroppen. Om förhållandena är mycket ojämna kan det påverka hälsan, antingen på kort eller lång sikt. De kan då ge upphov till eller förvärra skador. Analysen kan också användas för att konstatera förgiftning av tungmetaller.

 

Hur går det till?

Terapeuten klipper några tussar som skickas på analys. Sedan tolkar näringsterapeuten eller läkaren resultatet för att konstatera eventuella brister eller förhöjda nivåer av något ämne. Då sätts en behandling in som går ut på att jämna ut obalansen.

 

Var utförs håranalyser?

Hårmineralanalys kan göras i hela Sverige. Sök efter näringsterapeuter via Gula sidorna eller internet. En analys kostar ungefär 1 000 - 2 000 kronor.

 

Vad säger läkaren?

- Hårmineralanalys är en mycket vanlig metod att mäta mineralerna i kroppen, säger Nils Regnström, distriktsläkare.

- Behandligen har kritiserats för att lura människor köper en massa kosttillskott i onödan. Det primära när patienten har genomgått en analys är att få kostrekommendationer.