Ta kanalvägen till Medelhavet Sex veckor med egen båt genom kontinenten

Bästa farleden genom Europa - fakta och karta

Tänk på det här innan du kastar loss