Antalet – i procent – som varje år drabbas av besvär till följd av andra förhållanden i arbetet än arbetsolyckor.

 

Kvinnor:

 Socialsekreterare och kuratorer: 37,1

 Frisörer och annan servicepersonal (personliga tjänster): 34,4

 Grundskollärare: 34,2

 Vårdbiträden, personliga assistenter: 34,2

 Gymnasielärare: 33, 9

 Kockar: 33, 4

 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden: 32, 1

 Montörer: 32, 0

 Förskolärare och fritidspedagoger: 31,4

Samtliga sysselsatta kvinnor: 28,4

 

Män

 VVS-montörer: 32,4

 Målare, lackerare, skorstensfejare: 29,8

 Byggnads- och anläggningsarbetare: 29,3

 Annat hantverksarbete: 28,9

 Smeder, verktygsmakare: 28,4

 Grundskollärare. 27,1

 Journalister, konstnärer, skådespelare: 27,0

 Fordonsmontörer: 26,6

 Kontorsarbetare: 26,3

Samtliga sysselsatta män: 21,0

 

Antalet – i procent – som varje år drabbas av besvär till följd av arbetsolyckor.

 

Kvinnor:

 Skötare, vårdare: 6,2

 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske: 5,2

 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden: 4,7

 Företagssäljare: 3,9

 Gymnasielärare: 3,8

 Process- och maskinoperatörer, transportarbetare: 3,3

 Vårdbiträden, personliga assistenter: 3,2

 Ledningsarbete i mindre företag eller myndigheter: 3,2

 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning

Samtliga sysselsatta kvinnor: 2,2

 

Män:

 Säkerhetspersonal: 13,1

 Gjutare, svetsare, plåtslagare: 10,0

 Växtodlare och djuruppfödare: 9,1

 VVS-montörer: 8,5

 Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer: 8,0

 Lastbilschaufförer: 7,6

 Byggnadssnickare och inredningssnickare: 7,4

 Målare, lackerare, skorstensfejare: 7,0

 Motorfordonstekniker: 7,0

Samtliga sysselsatta män: 3,6

 

Källa: Arbetsmiljöverkets "Arbetsorsakade besvär 2002"