Har svårt med relationer till män utanför prostitutionen. Känner sig ”smutsiga”.

  Missbrukar ofta droger och alkohol. Prostitution kan vara ett sätt att finansiera ett missbruk eller att döva upplevelserna av tidigare sexuellt utnyttjande.

  Riskerar att få könssjukdomar.

  Om de har en hallicksituation är risken stor att för psykiskt och fysiskt våld.

  Hemlighetsmakeriet gör dem socialt utslagna, ensamma och isolerade. Relationen till familj, släkt och vänner förändras.

  Bristen på meningsfulla relationer och upplevelser av tomhet kompenseras ofta med en utpräglad konsumistisk livsstil. Pengarna försvinner snabbt. De som slutar med prostitutionen får ofta ekonomiska problem trots att de haft stora inkomster.

Källor: SoS-rapport 2000:5, SOU 1977: 01