Psykiskt:

  De har ångest.

  De lider av sömnsvårigheter.

  De har depressioner.

  De lider ofta panikångest.

  De känner stora skamkänslor.

  De har ofta självmordstankar.

  De känner sig utbrända.

 

Fysiskt:

  De har mag- och tarmbesvär.

  De lider av ryggont.

  De har huvudvärk.

  De har en allmän infektionsskänslighet.

  De kan drabbas av fibromyalgi.

 

Socialt:

  De har en ”eftersläpande” identitet, en så kallad hangover identity, som gör det svårt att anpassa sig till den nya livssituationen.

  De bemöts med negativa reaktioner från den sociala omgivningen.

  De har en känsla av att ha hamnat i ingemansland. De hör inte hemma någonstans.

  De har problem med intima relationer.

  De har svårt att acceptera sin kropp och känna sexuell lust.

  De känner mansförakt och hyser en misstänksamhet mot män.

  De har problem med att hantera resterna från den tidigare rollen. De identifierar sig delvis fortfarande med den.

  De hamnar ofta i arbetslöshet och utanförskap. Det blir en negativ rundgång mellan arbetsförmedling, socialbyrå och försäkringskassa.

Källa: Boken ”Vägen ut” av Ulla-Carin Hedin och Sven-Axel Månsson.