Kilovis med protokoll, röstlängder och andra handlingar ska gås igenom.

- Det enda vi vet i dag är att undersökningen kommer att få konsekvenser - vilka är ännu osäkert, säger Gunnar Björkman.

Flera ska höras

Granskningsutskottet kommer också att höra ett antal personer för att få klarhet i hur det egentligen gick till när SSU ringde in deltagare till mötet och sedan gav dem i uppdrag att rösta för klubbar de inte är medlemmar i.

- Spontant verkar det vara ett stadgebrott men vi vet ännu inte säkert. SSU-klubbar är som de är. Unga människor är inte alltid vana vid det som vi vuxna betraktar som självklart och därför kan det finnas både slarv och okunskap, säger Gunnar Björkman.

Han hoppas ha ett preliminärt resultat i slutet av nästa vecka.

Kommer ta månader

- Det kommer ta flera månader innan vi är helt klara. Vi kommer också att kalla in juridisk expertis för att vara säkra på att vi tolkar våra egna stadgar på rätt sätt, säger han.