De hann ut i tid: Fick loss (miljoner kr)

Christer Jacobsson, grundare Connecta 540

Gladiolus, ägarbolag för flera chefer 320

IT Provider, storägare i Information Highway 210

Johan Ek, grundare Connecta 40

Mats Winkler, affärsområdeschef Highway 29

Johan Wieslander, vd nya Connecta 26

Lars Carlqvist, styrelseledamot Highway 25

Alf Ljungqvist, vd Adcore pyramidt 25

Martin Hague, Danmarkschef Adcore 14,5

Philip Runsten, kvar på nya Connecta 14,5

Johan Öster, strategikonsult Adcore 10

Källa: "Sagan om Adcore."