Uthållighetstest. Officerarna ska antingen springa en mil, cykla 50 minuter eller skidlöpa 15 km.

Konditionstest. Fälttest där officeraren med full stridsmundering ska ta sig 1 km på varierande tid.

Styrketest. 12 armhävningar på 30 sekunder, 25 situps på 60 sekunder, 25 backups på 60 sekunder.

Skjuttest. Officerarna ska pricka en ring på en måltavla. Skotten ska vara samlade inom ett visst avstånd.