Det första rollspelet släpptes i USA 1974. Spelet – Chainmail -– fick snabbt många efterföljare och spreds snart till Sverige.

Speltypen som länge dominerade var bordsrollspelen, som svenska Drakar och Demoner från 1982. De som spelar väljer själva hur många som ska vara med och var och en tilldelas en karaktär – en fantasiperson man oftast skapat själv.

Spelen leds av en spelledare, som inte själv deltar. Dennes uppgift är att hitta på handling, miljö och spela de personer som karaktärerna möter. I spelens enklaste form handlar det ofta om att låta spelarna slåss mot en rad fantasivarelser, i de mer avancerade formerna utsätts spelarna för moraliska dilemman.

Lajv. Kallas också för levande rollspel och utvecklades från bordsrollspelen. Lajv kan i än högre grad liknas vid teater.

Det var denna typ av rollspel som Marcus Norén ägnade sig åt. Ofta spelas ett levande rollspel av betydligt fler personer.

Traditionellt spelas lajv av en grupp människor i en sluten lokal eller i en skog. Man har tilldelats eller valt varsin roll och under en begränsad tid ska man agera utifrån den rollen.

Fantasygenren är vanlig med strider och magiska händelser. Men tema varierar och allt fler former växer fram. Deltagare berättar att den typ av avancerade lajv som Marcus Norén spelade pågår under betydligt längre tid och det levande rollspelet förläggas mitt i verkligheten.

Omkring 150 000 svenskar spelar någon form av rollspel.

Källa: Aftonbladet, Sverok