Ska det vara tillåtet att könsbestämma barn?

Ja Ja, men bara för att undvika genetiska sjukdomar Nej, aldrig

Se resultat