1929

Döps om till Kungariket Jugoslavien.

 

1941

Den 6 april invaderar Tyskland. Josip Broz Tito organiserar motståndet.

 

1945

President Tito bildar republiken Jugoslavien av sex delrepubliker, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Slovenien. Maktens tyngdpunkt ligger i Serbien.

 

1948

Tito bryter med Sovjetunionen och Stalin.

 

1963

Jugoslavien döps om till Socialistiska federativa republiken Jugoslavien.

 

1974

En ny konstitution förstärker delrepublikernas självstyre.

 

1980

Tito dör.

 

1981

I mars startar albaner i provinsen Kosovo en revolt. Kosovo har självstyre inom Serbien och befolkas till 80 procent av albaner.

 

1989

Kroatien och Slovenien kräver självständighet. Serbien tar ifrån Kosovo självstyret.

 

1990

Den 9 december väljs Slobodan Milosevic till Serbiens president.

 

1991

Slovenien och Kroatien deklarerar ensidigt självständighet följt av Makedonien. Inbördeskriget börjar. Kosovo förklarar sig vara republik efter en hemlig folkomröstning.

 

1992

Folkomröstning för självständighet i Bosnien-Hercegovina, där kriget fortsätter. Bosniska serber belägrar Sarajevo med stöd av jugoslaviska armén. Striderna pågår till 1995.

 

1995

Kroater ockuperar republiken Srpska Krajina och orsakar massflykt.

I november undertecknas ett fredsavtal i Dayton, USA. Bosnien-Hercegovina delas upp i en Bosnisk-kroatisk federation och i Republika Srpska, befolkad av bosniska serber.

 

1997

15 juli väljs Milosevic till Jugoslaviens president.

 

1999

Nato bombar Jugoslavien för att stoppa Milosevics förtryck av albaner i Kosovo. Till sist drar Belgrad tillbaka sina styrkor.

 

2000

Milosevic förlorar i presidentvalet och avgår. Montenegro deltar inte i valet.

 

2001

Milosevic grips i april, åtalad för bland annat krigsförbrytelser av FN:s krigsförbrytartribunal i Haag.

 

2002

I mars enas Serbien och Montenegro om att bilda unionen Serbien och Montenegro och slopa namnet Jugoslavien.

 

2003

I januari överlämnar sig Serbiens förre president Milutinovic till krigsförbrytartribunalen och förklarar sig icke skyldig.

Den 27 januari godkänner Serbiens parlament unionen Serbien och Montenegro. Den 29 januari gör Montenegros parlament detsamma. Den 4 februari godkänns slutligen upplösningen i det federala jugoslaviska parlamentet.

TT