1. Grundkunskaperna

2. Gemensam träning

3. Långsiktig planering

4. Tuffa träningsmetoder

5. Viljan