Under februari månad var 3 925 000 svenskar aktiva användare av internet i hemmet.

  Av dessa var drygt 2,1 miljoner män och 1,8 miljoner kvinnor.

  Kvinnorna var ute på internet i genomsnitt 14 gånger, männen 20 gånger.

  Under februari surfade kvinnor i genomsnitt 6 timmar och 50 minuter, männen 9 timmar och 56 minuter.

Källa: Nielsen Netratings