Ord ombord

Balance beam = Hävstång för att öppna slussport.

Beam = Bredd på fartyget.

Berth = Koj.

Boat pole = Lång trästör för att skjuta ifrån båten.

Boatyard = Marina, båtfirma.

Bollard = Pollare (förtöjning).

Bunkbeds = Våningssängar.

Dinghy = Jolle.

En-suite = Hytt med toalett.

Galley = Pentry, båtkök.

Lock = Sluss.

Lockchamber = Slusskammare.

Mile = 1 mile=1 609 meter.

Mooring = Förtöjningsplats.

Mooring stake = Järnstång för förtöjning.

Paddle = Slusslucka.

Shallow water = Grunt vatten.

Short break = Tre- eller fyradagarsbokning.

Sill = Slusströskel.

Tiller = Rorkult.

Winding hole = Vändplats för kanalbåtar.