Björn Rosenströms låt ”Prästens bekännelse”

 

http://wwwb.aftonbladet.se/special/radio/include/laddahem.html