585 cyklister dog under 1990-talet och 6 734 skadades.

  Cyklisterna utgör bara 3 procent av alla trafikanter, men står för 8 procent av antalet dödade och 40-50 procent av de skadade i trafiken.

  Hälften av alla skador är skallskador och 13-15-åringarna råkar ut för de svåraste skadorna.

  50 procent av svenskarna är för en cykelhjälmslag, men bara 17 procent använder hjälm.

  Hjälmlag finns i 20 av USA:s delstater, men bara för barn. I Kanada har fem provinser hjälmlag och i tre av dem gäller lagen även vuxna.

  I Australien och Nya Zeeland är det obligatoriskt att alla som cyklar bär hjälm.