Är det rätt att förbjuda krogar att servera alkohol till medlemmar i mc-gäng?

Ja Nej Vet ej

Se resultat