Enligt ERK:s kriterier anses reklam könsdiskriminerande om den

1) framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och om den

2) konserverar en otidsenlig syn på könsrollerna och därigenom framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt eller om den

3) på något annat uppenbart kränkande sätt framställer män eller kvinnor.

    Internationella Handelskammarens (ICC) regler för reklam innebär bland annat att den inte får vara diskriminerande ifråga om bland annat kön.

 

Källa: ERK