1998 135

1999 147

2000 198

2001 230

2002 185

2003 250*

 

*Prognos baserad på antalet anmälningar hittills i år