2000 20

2001 36

2002 27

2003 9**

 

**Avser antalet fällda hittills. Siffran kommer troligen att överstiga förra årets.