Rekordmutan: 11 miljoner kr Inköpsansvarig tjänsteman på svenskt rederi inför rätta

Politiker skulle mutas för att köpa JAS

Byggchef mutades med lyxresa Leverantör: Man måste ge något – annars går budet till nästa firma

Så mutas cheferna Butiks- föreståndare på System- bolaget: ”En bra månad kan det bli över 10 000 kronor”

Anitra Steen, vd: Vi tar avslöjandet på största allvar