Försvarsindustrikoncernen Saab varslar 60 verkstadsarbetare vid verksamheten i Linköping om uppsägning. Orsaken uppges vara effektiviseringar och rationaliseringar inom tillverkning och stödfunktioner.

  Konsultföretaget Ångpanneföreningen, ÅF, varslar 50 anställda inom IT och produktutveckling om uppsägning. Orsaken är bristande lönsamhet.