Bästa metoden:

I en balja lägges järnvitriol (4 delar) och kopparvitriol [kristaller, rena!] (1 del), salmiak (1 del). Därpå slås något ammoniak. Baljan fylles med vatten och får stå över natten ute. På morgonen upphämtas på rent papper (bäst pergamentpapper) det ovanpå flytande guldglänsande "fettet".

 

Varianter: a) Ammoniakaliskt Järnsulfat.

Vatten

Oxalsyrat Kali.

Ammoniak.

August Strindberg

 

Fotnot: Guldsyntes. Utdrag ur

bilaga till brev till A E Nordenskiöld, kring 15 juli 1896. Återges

jämte åtskilligt annat av Strindbergs alkemiska

experiment i det slutande 1800-talet i Nationalupp-lagan av dennes Samlade verk, del 36, Naturvetenskapliga skrifter II, red. Per Stam, nyss utkommen å Norstedts förlag.