Mars. Dags att beskära fruktträd och häckar om du inte gjort det. Förgro frön inomhus. Kalka gräsmattan, men låt bli att räfsa den. Annars riskerar du att skada torven.

April. Klipp ner fröställningar på perennerna, beskär rosor och lövfällande buskar.

Börja räfsa bort löv och skräp från gräsmattan och gödsla den en första gång.

Maj. Vertikalskär gräsmattan och ge den mer gödsel. När jorden torkat upp kan du röra om i den och fylla på med kompostjord. I månadsskiftet april/maj planteras perenner.

En bit in i maj kan grönsaksfröerna sås, men vänta med att plantera sommarblommorna tills risken för nattfrost är över.