Så här mycket energi bör din lunch

innehålla om du har ett stillasittande arbete:

Kvinna: 650 kcal och max 24 gram fett.

Man: 825 kcal och max 30 gram fett.