28 miljoner förlorade kronor till Världens Barn motsvarar en av följande biståndsinsatser för nödlidande barn:

Fullvaccinering mot mässlingen för 2,8 miljoner barn i Kongo.

Ett års skolgång för 280 000 afghanska flickor.

Upprättandet av 140 skolor i Nepal.

56 000 rullstolar till minskadade barn i Eritrea.