Pojke 11-13 år: Hur ofta mobilbluffar du?

Flera gånger varje dag

En gång om dagen

3-5 gånger i veckan

2-3 gånger i veckan

En gång i veckan

Några gånger i månaden

Aldrig

Hur ofta mobilbluffar du om var du är?

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Hur ofta mobilbluffar du om vad du gör?

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Hur ofta mobilbluffar du om vem du är med?

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Se resultat