Anmälningsavgiften är 50 kronor.

  För det får du en

aktieportfölj värd 100 000 kronor i fiktiva pengar.

  Den som fått ihop det högsta värdet på sin portfölj i slutet av tävlingen vinner.

  Priset är portföljens värde i riktiga pengar.