7 Amma på bådas villkor.

Inte bara barnet ska styra amningen, utan även mamman. Om barnet äter 17 gånger per dygn och mamman inte orkar, blir det inte bra för barnet heller. Också beslutet att sluta amma ska styras av båda.