– Jag tycker inte den är bra. Det finns tillräckligt med omständigheter där man hade kunnat ta kvinnans hjälplöshet på allvar, men det har man inte gjort.

– Att två av männen vardera bjudit in ytterligare två män till lägenheten för att titta visar ju att de varit medvetna om hennes hjälplöshet. Annars skulle de inte ha gjort det, så beter man sig inte om kvinnan kan svara för sig.

Är domstolarna könsdiskriminerande?

- Ja, i båda riktningar. Jag tycker de diskriminerar män som mindre vetande, så styrda av sin sexualdrift att de inte kan förstå normala mänskliga saker som är självklara för vanliga människor.

Vilken betydelse kan den här domen får för den nya sexualbrottslagen?

– I bästa fall blir det så att man kan precisera de omständigheter som krävs för att man ska fällas till ansvar. De olika faktorer som kan ledda till att man försätts i ett hjälplöst tillstånd bör preciseras. Och man bör bättre utbilda domare, åklagare och advokater i detta, om samverkan av olika droger och vad som leder till hjälplöst tillstånd.