– Det är visserligen bra att man upprätthåller höga krav inom straffrättsskipningen. Men jag kan inte ta till mig HD:s resonemang om att man får anta hon visste vad hon gjorde – i brist på utredning om hennes berusning. Jag har svårt att acceptera det.

Är domstolarna könsdiskriminerande?

– Man har ett ytligt förhållningssätt till kvinnors och mäns sexualitet. Hela situationen med att hon har de här vaginala och orala samlagen, som HD skriver, med sju män varav några är helt okända för henne och att de männen går fria från straffrättsligt ansvar – det är svårsmält.

Vilken betydelse kommer den här domen att få för den nya sexualbrottslagen?

– Regeringen bör överväga om det här ska föranleda någon lagändring. Samtycker man till sexuellt umgänge ska naturligtvis ingen straffas för det. Och man kan mycket väl vilja ha sex med flera personer, självklart. Men det här handlar inte om att hon har haft sex med två killar som hon känner, utan det här är på ett helt annat plan.