- Jag är inte överraskad över domen. Högsta domstolen har på ett pedagogiskt sätt behandlat förutsättningarna för det straffrättsliga ansvaret. Det är HD:s uppgift att pröva tillämpningen av gällande lagstiftning.

– Det här är ett svårt mål, men det är det som är domstolarnas uppgift. HD har att tolka och tillämpa gällande rätt.

– Det finns alltid anledning att vara försiktig och uppmärksam när man ändrar gränserna för det straffrättsliga ansvaret.

– Det finns en risk att man ger upp grundläggande krav för att komma åt ett särskilt beteende.