HD friade männen i Tumbamålet Domen kan få betydelse för den nya sexbrottslagen

”När ord står mot ord blir det svåra fall” Aftonbladets Yrsa Stenius inte förvånad över HD:s dom