Visby lasarett: 75 veckor

 Östra sjukhuset, Göteborg: 60 veckor

 Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg: 60 veckor

 Centrallasarettet i Västerås: 50 veckor

 Köpings lasarett: 50 veckor